روزهای متفاوت فوتبال؛ روزهای پیشرفت فوتبال!


روزهای متفاوت فوتبال؛ روزهای پیشرفت فوتبال!


بازی متفاوتی خواهد شد! در ورزشگاهی نونوار شده، به تماشای فوتبال متفاوتی خواهیم نشست! تیم ملی را در قواره‌های دیدنی خواهیم دید! تیم ملی را مجری بازی دانسته‌تری خواهیم دید!‌ تیم ملی را متکی به جوانانش و تیم ملی را متکی به بازی توپ‌محورش خواهیم دید!
مدت‌هاست که آقای کی‌روش و مردانش را ندیده‌ایم! مدت‌هاست که از چند و چون تیم ملی خبر نداریم!‌ مدت‌هاست که با پنهان‌کاری‌های جناب کی‌روش، سر و کاری دائمی داریم! مدت‌هاست که کنجکاویم!
بازی متفاوتی را انتظار می‌کشیم! در انتظار تماشای فوتبالی هستیم پر از حرکت! سرشار از سرعت! فوتبالی تهاجمی و فوتبالی که هم بازی دارد و هم بازیکن دارد! بازیکنانی ماهر شده و تبحر یافته در بازی تهاجمی!
مهاجمانی گلزن و تمام‌کننده! مهاجمانی تیغدار و برش‌دار! گل سرسبدشان سردار آزمون! گل‌های دیگری مثل جهانبخش و کریم انصاری‌فرد!‌ گل‌های دیگرتری مثل طارمی، مثل امیری، مثل ترابی! و البته اشکان دژاگه یا مسعود شجاعی! جوانان صاحب کیفیت، در کنار باتجربه‌های صاحب تجربه!
خوش به حال کی‌روش! خوش به حال تیم ملی! در و تخته خوب با هم جور شده‌اند! کی‌روش هر چه بخواهد دارد به حد وفور هم! تیم ملی نیز کی‌روش را دارد! پراشتهاتر از همیشه! خوشفکرتر از همیشه! با نگاهی دور و درازتر از همیشه! با اراده‌ای پیروزی‌خواه‌تر از همیشه!

تفاوت‌های بارز، از هر گوشه‌ای سر می‌زند! تفاوت‌های سازنده و بزرگ، از هر گوشه قد می‌کشد! نگاه دیگری، سلیقه‌ای دیگر! تابوهای قدیم شکسته می‌شوند! رفتارهای نوپدید، جایشان را پر می‌کنند! ارزش‌های جدید، گفتمان روزآمد، همه چیز را و همه جا را از آن خود می‌کنند! خود را به همه چیز و در همه جا سوار می‌کنند! نتیجه‌اش می‌شود پرسپولیس که باید از خودش راضی باشد!
نتیجه‌اش می‌شود استقلال، که از خودش نباید راضی باشد! و نتیجه‌اش می‌شود تراکتورسازی و ماشین‌سازی که چشم‌های خود را شسته‌اند و جور دیگری می‌بینند! همه چیز را و همه جا را، جور بهتری می‌بینند!
نگاه دیروزی، دیگر خریداری ندارد! زبان دیروزی هم دیگر تکلم نمی‌ورزد! باید سخن نو آورد! باید حرف تازه زد! حرف از تازگی‌ها زد!
باید به استقبال بازی‌ها رفت! باید به بازی‌های بیشتر تن داد! تعطیلی لیگ را با تعطیل نکردن فوتبال با دایر کردن فوتبال، از دستور کار حذف کرد! باید از ابتکار تراکتور استقبال کرد! باید دربی‌های دوستانه را رونق بخشید! باید شهرآوردهای تدارکاتی صاحب وزن و مقدر کرد!
باید از بازی کردن نترسید! باید از برد و باخت نهراسید! باید تب مردم را داغ کرد! باید بازی کرد! هر چه بیشتر بهتر! ‌هرچه بیشتر، کیفی‌تر!
تراکتورسازی، پیشقراول امر مبارکی شده! آجورلو و قلعه‌نویی، نشان دادند که هم دانایند و هم توانا!پاسخ دهید