زانوی زخمی مانع از طلایی شدن کیانوش ایران/رستمی "اوت"کرد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛کیانوش رستمی
قهرمان المپیک در مسابقات جهانی وزنه برداری آمریکا نتوانست صاحب مدال طلای یک ضرب
شود. او در این دسته با وزنه 170 کیلوگرم آغاز کرد. زانوی آسیب دیده و زخمی اش که
دو روز قبل از مسابقات دوباره به شدت آسیب دیده بود ، حسابی داشت اذیتش می کرد.
حرکت اول را با درد به پایان رساند اما حریف جوان شیلیایی که در حرکت اول وزنه 163
کیلو را زده بود ، بعد از کیانوش خیلی سریع وزنه 1171 کیلویی را بالای سر برد.
کیانوش در حرکت دوم وزنه 174 را یکبار انداخت و بار دوم به سختی توانست وزنه را
بالای سر ببرد. مرد شیلیایی در حرکت آخرش هم خیلی راحت وزنه 175 را بالای سر برد و
صاحب مدال طلای جهان در حرکت یک ضرب 85 کیلوگرم شد.
حرکت دوضرب

با شروع حرکت دوضرب از همان اول هم مشخص بود که
رقابت دوباره بین کیانوش رستمی و مندز خواهد بود.در حرکت دوضرب البته علی میری
دیگر نماینده ایران موفق شد وزنه 193 را مهار کند اما در مهار وزنه 201 کیلوگرمی
ناکام ماند تا کارش درمجموع با 348 کیلوگرم به پایان برسد.

این در حالی است که کیانوش رستمی هم برای حرکت اول خودش وزنه 212 کیلوگرمی را انتخاب کرد.وزنه ای که در مهار کردن آن ناکام بود.او در دومین حرکت خود نیز موفق به مهار وزنه 212 کیلویی نشد. رستمی در سومین حرکت خود وزنه 215 کیلویی را انتخاب کرد و موفق به مهار آن نشد تا در دوضرب و مجموع اوت شود و با یک نقره به کارش پایان دهد. 

 

4141

 

 

پاسخ دهید