زیدان: ارتباط خوب یعنی بدانی که گاهی باید ساکت شوی!


زیدان: ارتباط خوب یعنی بدانی که گاهی باید ساکت شوی!


او در اين گفت‌وگوي خاص در مورد متدهاي خاصش در دنياي مربيگري، خداحافظي‌‌اش از دنياي فوتبال و شرايط جسماني‌‌اش صحبت كرده و تيتر اصلي اين گفت‌وگو اين است: «زيدان مقابل آيينه»، كه در اينجا مي‌توانيد بخش‌هايي از آن را مطالعه كنيد:

شغل جديد به عنوان سرمربي رئال‌مادريد
به عنوان سرمربي تيم فكر مي‌كنم كه مي‌دانم بازيكنانم چه نيازهايي داشته و در هر زمان چه احتياجاتي دارند. حضور در كنار آنها ممكن است كافي باشد و شايد نيازي نباشد كه بيش از حد در مورد بعضي مشكلات، كلماتي رد و بدل شوند. گاهي وقت‌ها، يك ارتباط خوب اين است كه بداني در فلان زمان بايد ساكت باشي و من خيلي خوب اين كار را انجام مي‌دهم. مطمئنم كه مي‌توانم روي نيمكت مربيگري رئال به موفقيت برسم. دقيقاً مي‌دانم كه چه مي‌خواهم‌‌. سخت است ولي من قادر به دستيابي به آن هستم.

بازنشستگي از دنياي فوتبال
بدن من ديگر آن بدن هميشه نيست. بعد از كمي تكاپو، به شدت خسته مي‌شوم، خيلي بيشتر از حالت عادي. وقتي در يك بازي به ميدان مي‌روم، حتي اگر بازي كاملاً دوستانه باشد، تمام بدنم درد مي‌گيرد و بازيابي جسمي‌ام كار سختي است. ولي من با شرايط سن و سالم مشكلي ندارم. هيچ وقت در مورد ريختن موهايم، دچار عقده و وسواس فكري نشدم و حس مي‌كنم خيلي خوب خودم را مي‌شناسم. مي‌توانستم دو سال ديگر بازي كنم ولي مي‌دانستم كه ممكن است در بازي‌هاي بزرگ كم بياورم. براي همين تصميم به خداحافظي گرفتم. سختي اين كار، كمتر از اين است كه كسي بيايد و به تو بگويد آقاي فلاني، زمان خداحافظي‌ات فرارسيده است.

رگ و ريشه‌ها
من هيچ وقت ريشه‌هايم كه مربوط به محله كاستلان در بخشي از منطقه مهاجرنشين شهر مارسي است را فراموش نمي‌كنم. در خيابان‌هاست كه قوي مي‌شوي.

زندگي شخصي
من خجالتي هستم. شخصيت واقعي‌ام كاملاً برعكس چيزي است كه در زمين چمن از من ديده‌‌ايد. وقتي فوتباليست بودم، هميشه مي‌خواستم همه چيز بگذرد و رد شود. اعتراف مي‌كنم كه با خودم و سايرين خيلي سختگير بودم.

 

پاسخ دهید