سایه سرماخوردگی بر سر پرسپولیس

یکی از اتفاقات جالب در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با لخویا، گسترش ویروس سرماخوردگی در این تیم بود.

پاسخ دهید