سنگ بزرگ پیش پای علاقمندان به جذب CR7؛/ رونالدو را می خواهید؟ یک میلیارد یورو پرداخت کنید!

پاسخ دهید