شماره 8 به صاحبش برگشت!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مجتبی جباری شماره
8 رویایی آبی ها که بعد از 3 سال به تیمش برگشته ،شماره مورد علاقه اش را پس می
گیرد. او یکی از بهترین شماره 8 های تاریخ استقلال است. شماره ای که همیشه تن
بهترین های تیم بوده است . شماره ای که از علی جباری شانیت گرفته و دست به دست شده
تا به مجتبی جباری رسیده بود. شماره ای که یکی دو سالی بر تن یعقوب کریمی بود اما
این بازیکن جوان هیچ وقت نتوانست در حد و اندازه لباس تنش برای استقلال بدرخشد.

جباری که البته سال های پایانی فوتبالش را سپری
می کند ، باید دید در استقلال ان درخشش سابق را خواهد داشت؟

4141

 

 

پاسخ دهید