شوک بزرگ به اردوی آبی ها پیش از دربی 85/ نورافکن بازی با پرسپولیس را از دست داد

پاسخ دهید