ضعف داوری باعث عدم کسب مدال‌های بیشتر شد|/ روایت یوسف کرمی از نسل نوی تکواندو 

پاسخ دهید