علی کریمی و ثاقبی و رافائل باید بهترین باشند / کرانچار: داور نباید برای پرسپولیس پنالتی می‌گرفت

پاسخ دهید