عمر عبدالرحمان بالاتر از طارمی و رضایی؛/ یک نیمه برای عموری کافی است، مثل مسی!

پاسخ دهید