عکسی از مهمان های ویژه تمرین امروز استقلالبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دو دستیار کارلوس کروش امروز به تمرین استقلال رفتند. مارکار آقاجانیان و  دو دستیار کروش در تمرین استقلال حاضر شدند و با کادر فنی این تیم هم خوش و بش کردند.

43 43


پاسخ دهید