فرصت طلبی جانفزا و برپایی شادی در غدیر؛/ گزارش زنده؛ فولاد 1 – سایپا 1

پاسخ دهید