فریبا رسما مدیر فنی استقلال شد


فریبا رسما مدیر فنی استقلال شد


به گزارش خبرورزشی، با وجود اینکه اعضای هیئت مدیره استقلال بهتاش فریبا را به عنوان مدیر فنی استقلال انتخاب کرده بودند، به دلیل اینکه رضا افتخاری حکم مدیرعاملی را نداشت امضای حکم فریبا نیز به تعویق افتاده بود.

با توجه به صدور حکم مدیرعاملی افتخاری، امروز نیز فریبا به طور رسمی مدیر فنی استقلال شد و حکمش را دریافت کرد.

 

پاسخ دهید