قطعا در رقابت‌های جهانی موفق می‌شویم/ عاشورزاده: تا المپیک 2020 در 58 کیلوگرم مبارزه می‌کنم

پاسخ دهید