ماجرای فرصت 8 روزه به باشگاهها چه بود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سازمان لیگ 8 روز دیگر به باشگاههای ایرانی فرصت داد تا بتوانند بدهی های خود را صاف کنند و به لیگ قهرمانان صعود کنند. این فرصت 8 روزه اما از کجا در آمد؟ ماجرا از این قرار است که سازمان لیگ 8 روز برای بررسی مدارک باشگاهها زمان داشت و در واقع مجبور شد این 8 روز زمان را به باشگاهها بدهد. حالا کمیته حرفه ای سازی مجبور خواهد بود تا کار خود را به موازات تکمیل مدارک باشگاهها انجام دهد.

252 41

 

 

پاسخ دهید