مدیرعامل سیاه‌‌‌‌جامگان: قرار نیست پرسپولیس شویم!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛مدیر عامل سیاه
جامگان در واکنش به انتشار خبری که عنوان شده بود قرار است نام این تیم به
پرسپولیس تغییر کند گفت:«چنین خبری اصلا صحت ندارد.خودم هم این خبر را در رسانه ها
دیدم.»

او این را گفت و ادامه داد:«هیچ اتفاقی تا این
لحظه که دارم صحبت می کنم نیفتاده است اما علیرغم میل باطنی مان در آینده ای خیلی
نزدیک نام سیاه جامگان تغییر می کند.ما به دنبال نامی تاریخی هستیم تا روی تیم مان
بگذاریم.»

 

251 251

پاسخ دهید