مدیرعامل و عضو سابق هیئت مدیره پرسپولیس بازداشت شد

صبح امروز یکی از مدیران عامل سابق که عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز بوده است بازداشت شد. خبرگزاری میزان این خبر رادر خروجی سایت خود نوشت و در ساعات آینده جزئیاتی از بازداشت این فرد را روی خروجی خود قرار خواهد داد.256 41

پاسخ دهید