مذاکرات رسول خادم با رییس فدراسیون جهانی درخصوص پرونده علیرضا کریمی

 اخبار رسیده حاکی است اتحادیه جهانی کشتی، به یکباره ، با فشار و پیگیری های جدی از سوی کمیته بین المللی المپیک ، در ارتباط با موضوع مسابقه علی رضا کریمی را در رقابت های زیر 23 سال جهان را در لهستان مواجه شده  است بگونه ای که خواست و انتظار کمیته بین المللی المپیک از اتحادیه برای ورود به این پرونده ، بسیار جدی تر از نامه دیروز اعلامی از سوی اتحادیه به فدراسیون ایران بوده است.

 از اینرو فدراسیون کشتی چاره ای  جز ورود سریع برای انجام مذاکرات و استفاده از قابلیتهای دیپلماتیک این چند سال خود ، جهت کاهش هجمه وارده نداشته است.

نتیجه مذاکرات حضوری و  فشرده خادم و لالوویچ و هماهنگی با چند عضو دیگر از اعضاء هیت رییسه اتحادیه جهانی، با توجه به ابعاد گسترده این موضوع و بحث جدی تعلیق ، خوشبختانه با تعدیل موضوع، تاکنون منجر به تشکیل کمیته انضباطی و حقوقی اتحادیه جهانی در این ارتباط شده است.

 امیدواریم فدراسیون ایران بتواند با استفاده از  توان تیم دیپلماتیک خود، با کمترین مشکل برای کشتی ایران این معضل جدید را دنبال کند.

 

254 41

پاسخ دهید