مظلومی: جلسه فنی بود نه آشتی‌کنان!


مظلومی: جلسه فنی بود نه آشتی‌کنان!


او در اين‌باره حرف‌هاي زد كه جالب بود… مظلومي درباره جلسه‌اي كه در باشگاه استقلال با حضور او، پورحيدري، نصرا… عبداللهي و مجيد صالح برگزار شد، گفت: جلسه فني بود! همان جلسه كادرفني كه هميشه برگزار مي‌شود. وقتي از مظلومي پرسيده شد پس ماجراي رفتن مجيد صالح به حالت قهر از تمرين استقلال چه بود جمله عجيبي را بر زبان آورد: «ما هيچ مشكلي با هم نداريم. البته اگر رسانه‌ها اجازه بدهند، بازهم مي‌گويم در جمع كادرفني استقلال اختلافي نيست و قهري هم در كار نيست.»

پاسخ دهید