مقایسه آماری عملکرد ایران در جام‌های جهانی جوانان

به گزارش “ورزش سه”، مرور عناوین ذیل نشان از آن دارد که در سال 1977 بهتر از دوره های بعد و در سال 2001 بدتر بوده ایم:


 


*بیشترین برد ایران: سالهای 1977 و2017 با یک برد *کمترین برد: سال 2001 بدون برد *کمترین باخت: سال 1977 یک باخت *بیشترین باخت: سال 2001 با 3 باخت *بیشترین گل زده: سال 2017 با 4 گل زده*کمترین گل زده: سال 2001 بدون گل زده *کمترین گل خورده: سال 1977 و2001 با 6 گل خورده *بیشترین گل خورده: سال 2001 با 8 گل خورده *بهترین تفاضل گل: سال 1977 و2001 با 2-*بدترین تفاضل: سال 2017 با 8-*بیشترین امتیاز: سال 1977 با 4 امتیاز *کمترین امتیاز: سال 2001 بدون امتیاز *بهترین برد: سال 1977 ایران 3 ساحل عاج 0*بدترین باخت: سال 2001   ایران 0 فرانسه 5


پاسخ دهید