مقصر دعوای رسول خادم و وزارت ورزش پیدا شد؛فضای مجازی!

 

محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: متاسفانه نامه وزیر ورزش به اینجانب درباره نتایج مسابقات جهانی پاریس در فضای مجازی منتشر شد.

 داورزنی در گفتگو با برنامه روح پهلوانی اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان باید پاسخگوی نتایج ورزش کشور به مجلس شورای اسلامی باشد و به همین دلیل نقش نظارتی بر فدراسیون های ورزشی دارد البته این بدین معنا نیست که در مسایل فنی فدراسیون دخالت کند.

او افزود: فدراسیون کشتی در 5 سال گذشته یکی از فدراسیون های موفق بوده است. متاسفانه نامه وزیر ورزش به اینجانب درباره نتایج مسابقات جهانی پاریس در فضای مجازی منتشر شد. کمک مالی وزارت ورزش به فدراسیون ها بخشی از هزینه های آنها را تامین می کند و مابقی آن ازطریق دیگرمنابع مثل حامیان مالی تامین می شود ولی این دلیل نمی شود که نقش نظارتی بر فدراسیون ها نداشته باشیم.

 

داورزنی ادامه داد: وزارت ورزش اساسا کنار فدراسیون کشتی است تا بتواند با تعامل بهتر برای تحقق برنامه های به آنها کمک کند. ردیف اعتباری وزارت ورزش به فدراسیون ها در سال جاری نزدیک به 120 میلیارد تومان است که 12 میلیارد به فدراسیون کشتی اختصاص دارد که تا به حال نزدیک به 35 درصد آن پرداخت شده است که این رقم در مقایسه با دیگر فدراسیون ها دو برابر است.

وی افزود: اگر در المپیک 2020 نتایج مطلوبی کسب نشود خود شما از ما سوال خواهید کرد به عنوان وزارت ورزش چرا نظارت و پی گیری لازم را انجام ندادید. رسول خادم از پیشکسوتان و زحمتکشان ورزش کشور است و ما نیز از انتشار نامه ها در فضای رسانه ای کشور مکدر شدیم و البته این انتظار را داریم اگر نقطه ضعفی وجود دارد که قطعا همین است با هم فکری و کمک کارشناسان با یک هم افزایی به سمت بهتری برود.

داورزنی در پایان گفت: برای امور تشریفات و استقبال از قهرمانان همیشه میان فدراسیون ها و روابط عمومی وزارت ورزش هماهنگی به عمل می آید که  برای این بخش باید پی گیری بیشتری شود.

 

4141

پاسخ دهید