وقتی گزارشگر تلویزیون مسافر توریستی برزیل می‌شود/ سفر خوش گذشت آقای رضوانی؟

علی رضوانی که معرف حضور هست؟ همان خبرنگار بی پروا و مشهوری که گاهی کنایه هایش تنه به توهین میزند، آنتن دربست در اختیار اوست و برای همین ها مسئولان ورزشی خیلی از او می ترسند. آنطور که به گوش ما رسیده، علی رضوانی در ریودوژانیرو حضور پررنگی داشته است. این «پر رنگی» را ما احساس نکردیم. چون در المپیک نه خبری از او دیدیم و نه تصویری که از برزیل ارسال کرده باشد. برای همین شاخک های مان حساس شد که رضوانی با چه عنوانی و با چه سهمیه ای همراه کاروان ایران شده. آنطور که منابع خبری ما میگویند و ما تائیدش نمی کنیم!، او با عنوان مستند ساز و به سفارش و سهمیه کمیته ملی المپیک راهی ریو شده است.

رضوانی از طرف صدا و سیما به کمیته ملی المپیک معرفی نشده و گویا برای همین، داخل سازمان هم از این اتفاق شاکی هستند. چون دفعه دومی است که خبرنگار مشهور شده صدا و سیما از طریق دیگری به مسابقات بین المللی اعزام می شود. حالا باید این سوال را کرد که کمیته ملی المپیک چگونه به کسی که سابقه مستند سازی ندارد، به عنوان مستندساز اعتماد کرده؟ آیا این شایعه که اعزام او در واقع حق السکوتی بوده برای تهاجم کمتر در «خارج از گود» درست است؟ اصلا مستند ساخته شده او قرار است کجا و چگونه منتشر شود؟ سازمانی که با این اعزام مخالف بوده، راضی می شود که برنامه او را روی آنتن بفرستد؟ اینها سوالاتی است که مسئولان پس از رفع خستگی سفر برزیل باید پاسخ بدهند و البته خود رضوانی هم بگوید سفر خوش گذشت؟ آفتاب ریو چسبید؟ این سفر ها انتقاد ندارد؟

 

 

256 41

پاسخ دهید