پارس جنوبی را با گهر دورود مقایسه نکنید/ تارتار: رضاییان اخلاقش را اصلاح کند

پاسخ دهید