پاشازاده: فوتبال ایران نه «برنامه» دارد نه «بودجه»

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران گفت: کشورهای شرق و غرب آسیا سالهاست برای پیشرفت در فوتبال برنامه دارند و برای اجرایی شدن این برنامه‌ها هزینه‌ می‌کنند.

پاسخ دهید