پیام وزیر ورزش به رئیس جدید فیفادر پیام وزیر ورزش و جوانان ایران آمده است:
” این انتخاب را به شما تبریک می گویم. امیدوارم با تجربه و دانش خود مسیر فوتبال را برای توسعه و پیشرفت بهتر در سراسر جهان و سلامت و شفافیت بیشتر اصلاح کنید”
43 43


پاسخ دهید