چلسی 1-1 اتلتیکو مادرید؛ پسران سیمئونه حذف شدند

پاسخ دهید