کاربران خبرآنلاین رای به برد پرسپولیس دادند

خبرگزاری خبرآنلاین درباره نتیجه بازی پرسپولیس و سایپا نظرسنجی برگزار کرد که نتیجه این نظرسنجی نشان می دهد کاربران برای برد پرسپولیس شانس بیشتری قائل هستند. بیش از 5 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند که بیش از 68 درصد آن ها به برد پرسپولیس رای داده اند. بیش از 22 درصد به برد سایپا و بیش از 8 درصد به مساوی رای داده اند.


43 43

پاسخ دهید