کاپیتان برای آخرین بار وارد میدان شد

فرانچسکو توتی، ستاره ایتالیایی رم در دقیقه ۵۴ دیدار برابر جنوا برای آخرین بار در ترکیب جالوروسی به میدان رفت. ​​​​​​​

پاسخ دهید