کاپیتان لباس رزم پوشید


کاپیتان لباس رزم پوشید


رحمتي لباس گرمكني پوشيده بود كه به لباس خلبان‌هاي هواپيماي جنگنده و تكاورها شباهت داشت… انگار كاپيتان استقلال اين لباس را جديداً كادو گرفته و خواسته با پوشيدن اين گرمكن، دل شخصي كه به او هديه داده را شاد كند. تيپ جديد رحمتي با واكنش جالب همبازيانش همراه بود.

وقتي كاپيتان استقلال با اين گرمكن از اتومبيل خود پياده شد و به سمت آبي‌پوشان رفت، بازيكنان استقلال درباره لباس رحمتي حرف مي‌زدند. يكي مي‌گفت مهدي خلبان شده و ديگري در جواب ادعا مي‌كرد اين لباس خلباني نيست و تكاوري است. كاپيتان هم به شوخي گفت دعوا نكنيد بابا، هم خلبان‌ها مي‌پوشند، هم تكاورها، هم من!

در روزي كه كاپيتان با تيپ جديد به تمرين رفت، استقلال با اكسين البرز كه مدير فني‌اش فيروز كريمي و سرمربي‌اش علي لطيفي و مديرعاملش اسماعيل حيدرپور است… همكارمان هم كه شاهد اين صحنه‌ها بود، موقع خوش و بش با رحمتي از او پرسيد لباس رزم پوشيدي كه در اين ديدار دوستانه بازي كني؟! رحمتي جواب داد: «اتفاقاً برعكس، آمده‌ام تماشا و نمي‌خواهم بازي كنم.» اما در جريان اين ديدار دوستانه وحيد طالب‌لو آسيب ديد و مهدي رحمتي به ناچار درون دروازه استقلال ايستاد…

پاسخ دهید