گفت‌وگوی سالار عقیلی و قدرتمندترین پارالمپین جهان

سيامند رحمان از اشنويه. او حالا يكي از نمادهاي پارالمپيك ريو 2016 است؛ سالار عقيلي در برابرش با اينكه ايستاده بود، كوچك بدن شده بود. خسروي وفا رييس فدراسيون جانبازان و معلولين مي گويد به مادر سيامند گفته كه برايش هر روز صدقه كنار بگذارد و خودش هم هر روز صدقه مي دهد. سيامند اين كرد بچه حالا در دهكده ورزشكاران پارالمپيك 2016 يكي از نمادهاي مسابقات است و از همين حالا تمام بليط مسابقاتش به فروش رفته است.
سيامند نامي آشناست در ميان كردها و يادآور منظومه‌های عاشقانه رايج کردی «خج و سیامند» است؛ دو دلداده اي كه در راه عشق جان مي دهند. ديروز سالار عقيلي براي ديدن بچه هاي پارالمپيكي به فدراسيون معولان و جانبازان رفته بود و جالب اينجاست كه با سيامند هم خيلي رفيق شد. سالار عقيلي اما خيلي بدون تكلف ترانه ی «ای ایران» را به صورت زنده براي پارالمپيكي ها اجرا کرد و گفت كه خيلي دوست دارد براي بچه های ورزشكار، مخصوصا آنهايي كه به مسابقات ورزشي مي روند ترانه اي اختصاصي بخواند. عقيلي اما گفت: «من منتظرم بودم كه براي مسابقات المپيك از من دعوت شود كه كاري را بسازم و بخوانم و حالا اميدوارم كه بعد از مسابقات پارالمپيك ريو براي بچه هاي نازنين معلول بخوانم.» سالار عقيلي اما در ادامه گريزي به حاشيه هاي اخيري كه در موردش به وجود آمد بود ،زد و گفت كه هميشه در ايران خواهم ماند،براي ايران خواهم خواند و همه كارهايم را براي مردم ايران انجام مي دهم به آنها تقديم مي كنم.» او حالا كنار سيامند ايستاده بود و براي قدرتمندترین پارالمپین جهان ارزوي موفقيت مي كند و سيامند با ته لهجه زيباي كردي اش تشكر مي كند. رحماند به همشهري مي گويد: «حالا وقت از خود تعريف كردن نيست و بايد در مسابقات شركت كنم. اما به لطف خدا مدال طلا را خواهم گرفت و ركورد زني مي كنم.» خسروي وفا تعريف مي كرد كه مربي سيامند گاهي وقت ها جلوي او را براي وزنه زدن مي گيرد؛اما سيامند به نوعي زير آبي مي رود و زياد تر از تمرينش وزنه مي زند. سالار عقيلي از سيامند رحماند مي پرسد روزي چند كيلو وزنه مي زند،سيامند با شيطنت آنطوري كه صدايش را كسي نشوند مي گويد؛10 تا 12 تن. » در المپيك لندن او با وزنه 280 كيلوگرم ركورد دنيا را شكست و به مدال طلا رسيد. در تمرينات اخيرش آنطور كه ديده ايم او تا 295 كيلوگرم را هم زده است و حتي به 300 هم رسيده. ولي انگار قرار نيست صدايش را دربياورند و در پارالمپيك به دنيال يك سوپرايز هستند. در ريو اما يكي از بهترين مسابقات ،مسابقه سيامند است و خيلي ها منتظرش هستند. از ما مردم ايران تا ورزشكاران ديگري كه خودشان مي دانند رقابتشان براي مدال نقره است.

 

252 43

 

 

پاسخ دهید