کی‌روش: در دوران بازی پست به پست عقب آمدم تا به نیمکت رسیدم!

کارلوس کی‌روش پیش از ترک لیسبون پرتغال برای بازگشت به تهران در گفت‌وگویی با روزنامه پرتغالی «سول» اظهار داشت: بیش از هر چیزی احترام برایم مهم است، احترام به زندگی‌ام، احترام به شخصیتم و احترام به کاری

دعوای عربی قطر را بهشت بازیکنان درجه دوی ایرانی کرد!

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ در چند هفته گذشته موجی جدید از پیوستن بازیکنان ایرانی به تیم های درجه دوی قطری اوج پیدا کرده است. شاید مهمترین دلیل این اتفاق را باید در شرایط سیاسی دانست. تحریم قطر از سوی